Vyberte stránku

Výzva k připomínkování Strategie MAS 2021 – 2027

Vážení partneři a příznivci MAS, informujeme Vás, že MAS Brána do Českého ráje, z.s. splnila v říjnu 2020 podmínky Standardizace pro další programové období a tudíž může být opět nositelem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období  2021 – 2027...

Můj domov, regionální učebnice Lomnicka, Semilska a Vysocka

Regionální učebnice Můj domov vznikla v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, zkráceně MAP Semilsko II, který pracuje pod patronací Místní akční skupiny Brána do Českého ráje, z. s. Učebnice byla tvořena více jak dva roky autorským týmem složeným...

Ukončena výzva MAS pro podnikatele

Dne 15.3.2021 byl poslední den podat Žádost o podporu v rámci výzvy MAS č.8 PRV – Podpora podnikání na venkově a Podpora potravinářských podniků. Celkem bylo zaevidováno 10 žádostí v hodnotě cca 5,8 mil. Kč, z toho požadavek na dotaci činí 1,98 mil. Kč. Všechny...

Akademie chytrého regionu Královéhradeckého kraje

Od března 2021 je spuštěna Akademie Chytrého regionu Královéhradeckého kraje včetně akademie pro inovace. Dozvíte se zde například co rozhoduje o zdravém a vyváženém rozvoji obce, jak řídit vývoj obce, jak podporovat podnikání a mnoho dalších informací včetně toho jak...

Vyhlášení výzvy MAS – PRV – Podpora potravinářů a podnikatelů

Dne 8.2.2021 vyhlašuje  MAS Brána do Českého ráje, z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje výzvu pro žadatele  č. 8  z PRV na opatření „Podpora potravinářských podniků“ a „Podpora podnikání na venkově“ Podporovány budou:...