Vyberte stránku

Výzva č. 3 – Investice do vzdělávání

Výzva MAS Brána do Českého ráje, z.s. na opatření č. 2 Investice do vzdělávání v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

datum vyhlášení/zahájení příjmu žádostí: 29.12.2017 v 8:00
datum ukončení /konec příjmu žádostí: 19.2. 2018 ve 12:00

Výzva MAS navazuje na výzvu MMR č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení -integrované projekty CLLD. Odkaz na www stránky, kde je možné stahnout aktualní pravidla pro žadatele (obecná i specifická) včetně příloh Obecných i Specifických pravidel: Výzva č. 68

Dokumenty a vzory ke stažení:

Výzva MAS Investice do vzděláván

Příloha č. 1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 – Kriteria věcného hodnocení žádosti
Obecná pravidla pro žadatele
Specifická pravidla pro žadateleOsnova studie proveditelnosti pro infrastrukturu ZŠ
Interní postupy MAS ve výzvách IROP

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím webové aplikace MS2014+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:  https://mseu.mssf.cz/

Příručka Postup pro podání žádosti o podporu v prostředí MS2014+
Časté dotazy a odpovědi
Prezentace ze semináře pro žadatele

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytuje: Ing. Vítězslav Dufek, tel: 776 280 028, e-mail: dufek@masbcr.cz

Výsledky výzvy

Seznam zaevidovaných projektů

Všechny projekty zaregistrované v rámci výzvy prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí,  a následně věcným hodnocením.

Zápis z hodnocení výběrovou komisí MAS

Seznam hodnocených projektů z výzvy MAS IROP č. 3  – Podpora vzdělávání