Vyberte stránku

Výzva hasiči 2021 – 27

MAS Brána do Českého ráje jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027 vyhlašuje výzvu  k předkládání žádostío podporu z IROP s názvem :

„MAS Brána do Českého ráje – IROP – Hasiči“

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů: 15.11.2023 v 10:00
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 31.1.2024 v 10:00

Alokace na výzvu: 6 000 000 Kč

Podporované aktivity:
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
• výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
• pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany

Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 61 IROP (https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop).

Záměr ve formátu *.pdf společně s přílohami je nutné podat prostřednictvím datové schránky MAS Brána do Českého ráje, z.s.: rip3mxm
Do předmětu zprávy uveďte „Projektový záměr do 1. výzvy IROP – Hasdiči“.

 

03_výzva_IROP_HASIČI

03_vyzva_IROP_Priloha-c.-1 Kritéria administrativní kontroly
03_vyzva_IROP_Priloha-c.-2_Kritéria věcného hodnocení_podaktivita A
03_vyzva_IROP_Priloha-c.-2_Kritéria věcného hodnocení_podaktivita B
03_vyzva_IROP_Priloha-c.-3 FORMULAR-ZAMERU
03_výzva_ IROP_Příloha -c.4  Interní postupy MAS 

Upřesnění popisu pro hodnocení projektových záměrů_3.výzva IROP

vzor_plna-moc-zadatele-vyzva-irop

_________________________________________________________________________________________________________________________