Vyberte stránku

Výzva MAS  č. 8 PRV – Podpora podnikání na venkově a podpora potravinářských podniků

datum vyhlášení: 8.2.2021

datum příjmu žádostí na MAS : 1.3. 2021 – 15.3.2021
(elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře)

datum registrace na RO SZIF: 14.5.2021

Výzva  č. 8 – PRV

Souhlas SZIF s výzvou

Fiche 9_Podpora potravinářských podniků

Fiche 10_Podpora podnikání na venkově

Pravidla pro žadatele (Pravidla pro operaci 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje) – platné pro rok 2021

Interní postup MAS – postup pro transparentnost výběru projektů (postupy v případě shodnosti bodů, v případě hraničních projektů)

Formulář žádosti si musí každý žadatel vygenerovat ze svého účtu na Portálu farmáře.
Návod k vygenerování formuláře žádosti o dotaci a předání na MAS  ZDE

Záložka:  Nová podání / hnědé dlaždice – Žádosti o dotaci přes MAS / vybrat:
přes MAS č. 15/000/00000/452/000173  MAS Brána do Českého ráje z.s. výzva č. 8   (vybrat příslušnou fichi 9 nebo 10, vyplnit název projektu a generovat žádost)

Kdo nemá přístup na Portál farmáře, musí si o přístup zažádat na regionálních odborech SZIF (Jičín, Semily, Trutnov)

Žádost o přístupy na portál farmáře ZDE

V současné době zašlete vyplněnou a podepsanou žádost o přístupy elektronicky pro pracoviště Jičín (pavel.kuchar@szif.cz), pro pracoviště Semily (vlastimil.kraus@szif.cz)

Návod lze najít na stránkách MZe  ZDE

V případě nejasností ohledně získání přístupů a stažení formuláře se neváhejte obrátit na pracovníky MAS.

Seznam povinných příloh k Žádosti o dotaci

Obyvatelstvo v obcích MAS (pro preferenční kritérium č. 3 – fiche 10)

Formuláře pro povinné přílohy MAS

Soulad se SCLLD_výzva 8

Čestné prohlášení ke stavebním pracím

Formuláře pro nepovinné přílohy

Plán prodeje – formulář pro doložení PK č. 2 fiche 9

 

VÝSLEDKY VÝZVY

Seznam_přijaté žádosti o podporu_8_výzva MAS_PRV

Seznam hodnocených projektů – hodnocení VK MAS

Seznam doporučených projektů k financování – rada MAS

Zápisy z jednání rady MAS a výběrové komise MAS jsou v záložce MAS/ dokumenty.