Vyberte stránku

Výzva cestovní ruch 2021 – 27

MAS Brána do Českého ráje jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027 vyhlašuje výzvu  k předkládání žádostío podporu z IROP s názvem :

„MAS Brána do Českého ráje – IROP – Cestovní ruch“

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů: 20.09.2023 v 10:00
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 31.10.2023 v 10:00

Alokace na výzvu: 4 619 814,74 Kč

Podporované aktivity:
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
• budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů);
• budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
• propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
• rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;
• veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu;
• parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.

Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 86 IROP (https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/86vyzvairop)

Záměr ve formátu *.pdf společně s přílohami je nutné podat prostřednictvím datové schránky MAS Brána do Českého ráje, z.s.: rip3mxm
Do předmětu zprávy uveďte „Projektový záměr do 2. výzvy IROP – Cestovní ruch“.

Výzva č. 2 IROP_CESTOVNÍ RUCH

Priloha č.1  Kritéria administrativní kontroly

Priloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

Priloha č.3 FORMULAR-ZAMERU – cestovní  ruch

Příloha č. 4 Interní postupy MAS

Kontrolní list pro administrativní kontrolu

Kontrolní list pro věcné hodnocení

vzor_plna-moc-zadatele-vyzva-irop

___________________________________________________________________________________________________________________
VÝSLEDKY VÝZVY

Seznam přijatých PZ_2.výzva CESTOVNÍ RUCH

Seznam vybraných PZ_2.výzva CESTOVNÍ RUCH