Vyberte stránku

Realizace projektu MAP Semilsko

Odkaz na stránky územní dimenze, kde jsou zveřejněny všechny schválené  Strategické rámce místních akčních plánů vzdělávání: zde

I. aktualizace Strategického rámce MAP Semilsko

Dne 29. března 2017 byl Řídícím výborem schválen aktualizovaný Strategický rámec spolu se seznamem Investičích priorit.

Aktualizovaný Strategický rámec MAP 29. 3. 2017

Aktualizované investiční záměry 29. 3. 2017

Schválený Strategický rámec MAP

Investiční záměry

Tato schválená verze Strategického rámce (schválena ŘV dne 19.9.2016) byla odeslána dne 22.9.2016 na sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje včetně zásobníku investičních záměrů. Aktualizacovat SR a zásobník projektů je možné za  6 měsíců od schválení.

Projekt MAP Semilsko byl dne 26.7.2016 schválen Výběrovou komisí Řídícího orgánu OP VVV  k financování. Zápis z jednání komise je zde.

Pozvánka na 2. jednání ŘV MAP (dne 19.9.2016 od 14:00 na ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou)

Zveřejnění pracovní verze Strategického rámce místního akčního plánu vzdělávání pro území SO ORP Semily (dále Strategický rámec MAP).
Prosíme o jeho připomínkování do 11.9.2016.
Připomínky zasílejte na e- mailovou adresu: petrsadek26@gmail.com
Své připomínky barevně vyznačte do textu nebo napište přímo do e- mailu.

Pracovní verze Strategického rámce MAP Semilsko


Přípravné období MAP Semilsko


Zápis ze dne 3.9.2015

Zápis ze dne 15.9.2015

Zápis ze dne 23.10.2015

Prohlášení RSK Libereckého kraje

Souhlasy škol zřízené obcemi    Souhlas školy zřízené LbK

Pozvánka na jednání dne 18.4.2016       Zápis z jednání         Prezenční listina z jednání

foto z jednání

 

Prezentace k jednání

Metodika pro tvorbu MAP