Vyberte stránku

Dne 8.2.2021 vyhlašuje  MAS Brána do Českého ráje, z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje výzvu pro žadatele  č. 8  z PRV na opatření „Podpora potravinářských podniků“ a „Podpora podnikání na venkově“

Podporovány budou:
fiche 9 – investice do zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
fiche 10 – investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností ( vybrané CZ NACE )

Oprávnění žadatelé (dle fichí)
Fiche 9: zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, jiný subjekt aktivní ve zpracování zemědělských produktů
Fiche 10: podnikatelské subjekty (FO, PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastí

Více k výzvě ZDE

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem.

Konzultace poskytují:
Ing. Alena Klacková, tel. 606 618 112, e- mail: klackova@masbcr.cz
Ing. Vítězslav Dufek, tel: 776 280 028, e-mail: dufek@masbcr.cz
Ing. Lucie Gernatová, tel.: 728 874 903, e-mail: gernatova@masbcr.cz