Vyberte stránku

Komunitní centrum Novopacký klášter

V rámci projektu Komunitní aktivity na území MAS Brána do Českého ráje, z.s. budou v objektu bývalé nemocnice patřícího z. ú. Životu bez bariér, realizovány aktivity pro širokou veřejnost. Bude se jednat o scházení různých skupin, vytváření aktivit a řešení sdílených problémů. Aktivizace a participace cílových skupin bude směřovat k širokému spektru aktivit: kulturní, multikulturní, vzdělávací, výchovné, environmentální, pohybové aktivity či aktivity neformálních skupin veřejnosti. Pravidelně se budou konat aktivity pro rodiny s dětmi a osoby soc. vyloučené či soc. vyloučením ohrožené i veřejnost, seniory, osoby se zdravotním postižením.