Vyberte stránku

Výzva č 10 PRV MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Součástí jednotlivých fichí jsou jednotlivá preferenční kritéria pro danou fichi.

Souhlas s výzvou PRV

Podpora podnikání na venkově  – fiche č. 10 (pro rok 2023)  ZDE
Podpora venkovských oblastí – fiche č. 17 (pro rok 2023)  – aktivita kulturní a spolková zařízení  ZDE

datum vyhlášení: 2.5.2022

datum příjmu žádostí na MAS : 15.5.2023 – 2.6.2023
(elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře)

datum registrace na RO SZIF: 16.7.2023

Pravidla pro žadatele

Pravidla pro operaci 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje  – platné pro rok 2023

Interni postupy MAS

Interní postup MAS pro hodnocení, výběr projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti výběru projektů

Prirucka pro zadávání veřejných zakázek   více na www SZIF – ZDE

Příručka pro publicitu více na www SZIF – ZDE

Formulář žádosti o dotaci si musí každý žadatel vygenerovat ze svého účtu na Portálu farmáře.
Návod k vygenerování formuláře žádosti o dotaci a předání na MAS  ZDE

Záložka:  Nová podání / hnědé dlaždice – Žádosti o dotaci přes MAS / vybrat:
přes MAS č. 15/000/00000/452/000173  MAS Brána do Českého ráje z.s. výzva č. 10   (vybrat příslušnou fichi, vyplnit název projektu a generovat žádost)

Kdo nemá přístup na Portál farmáře, musí si o přístup zažádat na regionálních odborech SZIF (Jičín, Semily, Trutnov)

Žádost o přístupy na portál farmáře ZDE
Vyplněnou a podepsanou žádost o přístupy  zašlete elektronicky –  pro pracoviště Jičín (pavel.kuchar@szif.cz), pro pracoviště Semily (vlastimil.kraus@szif.cz).

Návod lze najít na stránkách MZe  ZDE

V případě nejasností ohledně získání přístupů a stažení formuláře se neváhejte obrátit na pracovníky MAS.

Seznam poviných a nepovinných příloh

Povinné přílohy dle Pravidel a nepovinné přílohy stanovené MAS – mají vliv na preferenčné kritéria

Vzory příloh

Seznam obcí a částí obcí s počty obyvatel (pro PK velikost obce)

Seznam žadatelů programového rámce PRV (pro PK zvýhodňující prvožadatele)

 

Pro zájemce o dotace pořádá MAS seminář – 10.5.2023 od 14:00 v kanceláři MAS – L. Mašínové 1930, 509 01 Nová Paka

Pozvánka na seminář s programem

__________________________________________________________

VÝSLEDKY VÝZVY

SEZNAM PŘIJATÝCH PROJEKTŮ NA MAS

SEZNAM PROJEKTŮ S BODOVÝM HODNOCENÍM VK MAS

SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ K FINANCOVÁNÍ RADOU MAS

Zápisy z jednání výběrové komise a rady MAS jsou uloženy v záložce  MAS /dokumenty / zápisy VK /zápisy rady MAS