Vyberte stránku

Regionální učebnice Můj domov vznikla v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, zkráceně MAP Semilsko II, který pracuje pod patronací Místní akční skupiny Brána do Českého ráje, z. s. Učebnice byla tvořena více jak dva roky autorským týmem složeným z pedagogů a odborníků z regionu. Primárně je určena žákům základních škol.

Na necelých 200 stránkách učebnice shrnuje všechny informace a zajímavosti z ORP Semily. Nechybí úkoly a otázky pro žáky, ukázky z regionální literatury, nejrůznější zajímavosti. Kapitoly Geografie a Příroda popisují ORP Semily z pohledu geografického a přírodovědce. Kapitola Historie uceleně shrnuje historický vývoj regionu od pravěku po současnost a je doplněna dobovým obrazovým materiálem z regionálních institucí a od sběratelů. Poslední kapitola se věnuje všem 22 obcím ORP Semily. U každé obce je uvedena její stručná historie, informace o spolkovém životě a zajímavých osobnostech, nechybí pověst či příběh z obce. Kapitola je doplněna aktuálními fotografiemi zajímavých míst z jednotlivých obcí.

Kolektivu autorů se podařilo do jedné publikace shromáždit vše, co mohou pedagogové využít při výuce o regionu ORP Semily. Učebnice byly distribuovány zdarma na jednotlivé školy a do regionálních institucí na území ORP Semily.

Doufáme, že se regionální učebnice Můj domov bude našim žákům a pedagogům líbit, že je seznámí s bohatou historií a ukáže rozmanitost našeho regionu.

V případě zájmu o regionální učebnici se prosím obraťte na pracovníky MAP Semilsko II.

Za autorský tým Lenka Morávková

Podrobněji u projektu MAP Semilsko II