Vyberte stránku

Výzva č. 2 – Podpora hasičů

Výzva MAS Brána do Českého ráje, z.s. na opatření č. 3 Podpora hasičů
v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

datum vyhlášení/zahájení příjmu žádostí: 6.11.2017 v 8:00

datum ukončení /konec příjmu žádostí: 2.2.2018 ve 12:00

Dokumenty a vzory ke stažení

Výzva MAS Podpora hasičů

Aktualizovaná Výzva MAS Podpora hasičů –  aktualizace 22.11.2017

Příloha výzvy č. 1 – Kontrolní list MAS pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektů

Příloha výzvy č. 2 Kritéria MAS pro věcné hodnocení projektů

Příloha výzvy č. 2 Kriteria MAS pro věcné hodnocení projektů – aktualizace 22.11.2017

Obecná pravidla pro žadatele

Specifická pravidla pro žadatele

Přílohy:

Osnova studie proveditelnosti_technika pro IZS
Způsobilé výdaje pro hlavní aktivitu projektu

Výzva MAS navazuje na výzvu MMR č. 69 Integrovaný záchraný systém -integrované projekty CLLD. Odkaz na www stránky, kde je možné stahnout aktualní pravidla pro žadatele (obecná i specifická) včetně příloh Obecných i Specifických pravidel: Výzva č. 69- Integrovaný záchraný systém

Interní postupy MAS ve výzvách IROP

Opatření SCLLD č. 3 Podpora hasičů

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím webové aplikace MS2014+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:  https://mseu.mssf.cz/

Příručka Postup pro podání žádosti o podporu v prostředí MS2014+
Pozvánka pro žadatele
(dne 7.11. od 16:00 v  penzionu U Militkých v Dřevěnici)

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytuje: Ing. Vítězslav Dufek, tel: 776 280 028, e-mail: dufek@masbcr.cz

Prezentace ze semináře pro žadatele
Časté dotazy a odpovědi

 

Výsledky výzvy

Seznam přijatých projektů

Všechny projekty zaregistrované v rámci výzvy prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí,  a následně věcným hodnocením.

Zápis hodnocení výběrovou komisí MASprezenční listina VK

Seznam hodnocených projektů z výzvy MAS IROP- č. 2 – Podpora hasičů

Zápisy z jednání VK MAS i rady MAS jsou zveřejněny na www v záložce o nás /dokumenty MAS – zápisy z jednání orgánů MAS,  odkaz  zde