Vyberte stránku

Orgány spolku MAS Brána do Českého ráje

Níže uvedeno aktuální složení orgánů spolku, historie jejich složení  ZDE

Statutární orgán: předseda spolku (=předseda MAS)

Předseda MAS:    Mgr. Josef Šimek, zastupující MIKROREGION TÁBOR
Místopředsedové: Mgr. Josef Cogan, zastupující město Nová Paka, Přemysl Šulc, zastupující ZEOS LOMNICE, a.s.

hlavní funkce předsedy

 •   předseda spolku zastupuje spolek navenek, podepisuje dokumenty
 •   svolává a řídí jednání rady
 •   řídí práci kanceláře
 •   v době své nepřítomnosti je v plném rozsahu zastupován místopředsedou

Valná hromada spolku (= Valná hromada MAS)

hlavní funkce valné hromady

 •   nejvyšší orgán spolku
 •   tvořena všemi členy spolku
 •   určuje hlavní zaměření spolku
 •   schvaluje koncepce a strategie spolku
 •   volí a odvolává členy rady, kontrolního výboru a výběrové komise
 •   rozhoduje o změně územní působnosti MAS
 •   schvaluje stanovy spolku
 •   schvaluje příspěvkový řád
 •   schvaluje výsledek hospodaření, projednává výroční zprávy a návrhu rozpočtu MAS
 •   rozhoduje o zrušení, spolku, sloučení, změně právního statutu
 •   dohlíží na činnost sdružení a projednává koncepci činnosti sdružení
 •   zodpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území MAS

Rada spolku (= Rada MAS) – výkonný orgán MAS

 •   rozhodovací orgán spolku
 •   řídí spolek mezi zasedáními valné hromady
 •   vykonává funkci programového výboru v případě realizace SCLLD
 •   svolává valnou hromadu
 •  schvaluje vnitřní předpisy MAS
 •   jmenuje manažera SCLLD
 •   přijímá nové členy MAS
 •   schvaluje výzvy spolku k podání žádosti o dotaci, schvaluje alokaci na jednotlivá opatření
 •   schvaluje projekty k realizaci na základě návrhu výběrové komise
 •   vymezuje zájmové skupiny
 •   zřizuje dle potřeby komise (mimo výběrové komise)
 •   přijímá nové členy
 •   schvaluje rozpočet MAS
ČlenJméno zástupcesektorzájmová skupina
AGROCENTRUM JIZERAN a.s.David PražákSoukromý – podnikatelskýEnvironmentální
Junák – Český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z.s.Ladislav StuchlíkSoukromý – neziskovýLidé a společnost
Liběna HakenováIng. Liběna HakenováSoukromý – podnikatelskýEkonomická
Město Nová PakaMgr. Josef CoganVeřejnýVeřejná správa
Mikroregion PojizeříMilan HavlíkVeřejnýSpolečné aktivity obcí
„MIKROREGION TÁBOR“Mgr. Josef ŠimekVeřejnýSpolečné aktivity obcí
Radomír SedláčekRadomír SedláčekSoukromý – podnikatelskýEnvironmentální
Svazek obcí BradaIng. Alena Macounová
VeřejnýSpolečné aktivity obcí
ZEOS LOMNICE a.s.Přemysl ŠulcSoukromý – podnikatelskýEkonomická

 

Výběrová komise

 • provádí hodnocení projektů podle schválených kritérií
 • sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty a dává návrh radě MAS k podpoře projektů
 • předsedou výběrové komise zvolen: Ing. Martin Mitlöhner
ČlenJméno zástupcesektorzájmová skupina
Lenka MaláLenka MaláSoukromý – neziskovýVeřejná správa
LSK Lomnice nad PopelkouStanislav DlouhýSoukromý – neziskovýLidé a společnost
Městys MlázoviceTomáš KomárekVeřejnýVeřejná správa
SPolek BezdružicMgr. Barora MurdychováSoukromý – neziskovýEnvironmentální
Obec LužanyIng. Martin MitlöhnerVeřejnýVeřejná správa
Stanislav DoubekStanislav DoubekSoukromý – neziskovýVeřejná správa
Římskokatolická farnost BozkovKrzysztof MikuszewskiSoukromý – neziskovýLidé a společnost
TJ Sokol Nová Ves nad PopelkouMarie KynčlováSoukromý – neziskovýLidé a společnost
Anna Macková, Josef Váchal a fotografové, z.s.Ing. Oldřich HakenSoukromý – neziskovýLidé a společnost

 

Kontrolní výbor:

 •  kolektivní kontrolní orgán
 •  při realizaci programů LEADER plní funkce monitorovacího orgánu
 •  projekdnává výroční zprávy o činnosti a hospodaření
 •  kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování
 •  zodpovídá za monitoring a hodnocení strategických dokumentů MAS
 • předsedou kontrolního výboru byla zvolena: Hana Štěrbová
ČlenJméno zástupcesektorzájmová skupina
Městys PeckaHana ŠtěrbováVeřejnýVeřejná správa
Tělovýchovná jednota Sokol Lomnice nad PopelkouIng. Lívia WimmerováSoukromý – neziskovýEnviromentální
SLAKO s. r.o.Jan KobrleSoukromý – podnikatelskýEkonomická
TJ Benešov u SemilDalibor LampaSoukromý – neziskovýLidé a společnost
ZEPOS RS s.r.o.Roman ŠevcůSoukromý – podnikatelskýEkonomická