Vyberte stránku

Výzva kultura – knihovny 2021 – 27

MAS Brána do Českého ráje jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027 vyhlašuje výzvu  k předkládání žádostío podporu z IROP s názvem :

„MAS Brána do Českého ráje – IROP – kultura – knihovny“

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů: 15.11.2023 v 10:00
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 31.1.2024 v 10:00

Alokace na výzvu: 9 000 000 Kč

Podporované aktivity:
Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 114 IROP (https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/114vyzvairop).

Záměr ve formátu *.pdf společně s přílohami je nutné podat prostřednictvím datové schránky MAS Brána do Českého ráje, z.s.: rip3mxm
Do předmětu zprávy uveďte „Projektový záměr do 4. výzvy IROP – knihovny“.

04_výzva_IROP_KNIHOVNY

04_vyzva_IROP_Priloha-c.-1 Kritéria administrativní kontroly

04_vyzva_IROP_Priloha-c.-2 Kritéria věcného hodnocení

04_vyzva_IROP_Priloha-c.-3 FORMULAR-ZAMERU

04_vyzva_IROP_Příloha č. 4  Interní postupy MAS

vzor_plna-moc-zadatele-vyzva-irop

___________________________________________________________________________________________________________________