Vyberte stránku

Výzva č. 1 OP TAK

MAS Brána do Českého ráje jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027 vyhlašuje výzvu  k předkládání žádostío podporu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost  (= OP TAK) s názvem :

„MAS Brána do Českého ráje – 1. výzva _ OP TAK“

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů: 15.11.2023 v 10:00
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 31.1.2024 v 10:00

Alokace na výzvu:  3 300 000 Kč

Podporované aktivity:
Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Aktivity:
• Robotizace, automatizace, digitalizace
• Web, cloud
• Komunikační a identifikační Infrastruktura

Žadatel se musí řídit Obecnými a Specifickými pravidly ŘO OP TAK na adrese:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i—273477/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/spolecne-prilohy-aktivit-op-tak–267118/

 

Záměr ve formátu *.pdf společně s přílohami je nutné podat prostřednictvím datové schránky MAS Brána do Českého ráje, z.s.: rip3mxm

 

01_výzva_OP TAK

01_vyzva_OPTAK_Priloha-c-1_Kritéria věcného hodnocení_20231010
01_výzva_OPTAK_Priloha-c-2_Povinná osnova podnikatelskeh zameru
01_vyzva_OPTAK_Priloha-c-3_IP_MASBCR
01_vyzva_OPTAK_Priloha-c.-4 Kritéria administrativní kontroly

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________