Vyberte stránku

Výzva MAS  č. 6 PRV

Výzvy č. 4 a 5 – zrušeny, nevyhlášeny

datum vyhlášení: 7.1.2019

datum příjmu žádostí na MAS: 1.2. 2019 – 20.2.2019

datum registrace na RO SZIF: 8.4.2019

Text výzvy č. 6

Schválení výzvy MAS

Fiche č. 8 Podpora zemědělských podniků  – preferenční kritéria

Fiche č. 9 Podpora potravinářských podniků – preferenční kritéria

Fiche č.10 Podpora podnikání na venkově  – preferenční kritéria

Fiche č. 11 Podpora společenských funkcí lesů – preferenční kritéria

 

Pravidla pro žadatele (Pravidla pro operaci 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje) – platné pro rok 2019

Pravidla pro MAS (Pravidla pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER) – platné od října 2018

Interní předpis MAS (Postupy MAS pro projekty PRV, transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmu)

Formulář žádosti si musí každý žadatel vygenerovat ze svého účtu na Portálu farmáře.
Návod ke stažení zde.
Záložka:  Nová podání / Žádosti o dotaci přes MAS / vybrat: přes MAS č. 15/000/00000/452/000173  MAS Brána do Českého ráje z.s. výzva č. 6   (nutno vybrat příslušnou fichi, vyplnit název projektu a generovat žádost)

Kdo nemá přístup na Portál farmáře, musí si o přístup zažádat na regionálních odborech SZIF (Jičín, Semily) Registrace na portálu farmáře zde.

 

Seznam povinných příloh k žádosti o dotaci

Nepovinné přílohy jsou uvedeny ve Výzvě (mají vliv na bodové hodnocení projektů).

Prohlášení o výši příjmů (fiche 8, PK 2)

Plán prodeje (formulář pro fichi 9, preferenční kritérium č. 2)

Počet obyvatel v obcích a osadách MAS (pro preferenční kriterium č. 4 fiche č. 10)

Seznam podpořených projektů (pro PK 7 fiche 8, 9, pro PK 4 fiche 10)

 

Formuláře žádosti o dotaci, formuláře pro hlášení změn, formuláře pro žádost o platbu jsou ve formátu pdf a je potřeba si stahnout proéhlížeč Adobe Reader.
Další informace ohledně formulářů jsou na stránkách SZIF- zde.

 

Pozvánka na seminář pro žadatele (dne 17.1. od 14:00, ¨zasedací místnost ZEOS LOMNICE a.s., Lomnici nad Popelkou, K Urnovému háji 1276)

 

Formuláře pro povinné přílohy MAS

Soulad se SCLLD MAS Brána do Českého ráje

Čestné prohlášení ke stavebním pracím

 

Další informace

Pravidla pro publicitu

Pravidla pro veřejné zakázky

Výsledky výzvy

Seznam zaevidovaných projektů na MAS

Dokumenty z hodnocení a výběru projektů

Zápis z Výběrové komise MAS  

Sestupný seznam projektů s přidělenými body

Seznam podpořenýchprojektů

Seznam nepodpořených projektů

 

Pozvánka na seminář – k výběrovému řízení pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona (pro žadatele, kteří mají schválené projekty MAS v rámci 6. výzvy PRV a dle projektu budou realizovat výběrové/ zadávací řízení).

Výsledky výzvy

Seznam zaevidovaných projektů na MAS

Dokumenty z hodnocení a výběru projektů

Zápis z Výběrové komise MAS  

Sestupný seznam projektů s přidělenými body

Seznam podpořenýchprojektů

Seznam nepodpořených projektů