Vyberte stránku

Územní působnost MAS Brána do Českého ráje

rozloha:  450.9 km2
počet obyvatel : 40 627
hustota: 91.40
počet obcí:  48 obcí (z toho 5 se statutem měst, a 3 se statutem městys)


MAS Brána do Českého ráje působí na území 48 obcí.

Všechny tyto obce souhlasily se zařazením jejich správního území do územní působnosti MAS Brána do Českého ráje. Rovněž je toto území zahrnuto do působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána do Českého ráje na období 2014 – 2020.

Územní působnost není členství v MAS. Každá obec může své území „poskytnout“ pouze jedné MAS a území je pak zahrnuto a řešeno ve startegickém dokumentu.

Územní působnost je dána Stanovami (článek II. Stanov)

modrá – Mikroregion Pojizeří (člen MAS)
žlutá – MIKROREGION TÁBOR (člen MAS)
zelená – Svazek obcí Brada (člen MAS)
hnědá – jednotlivé obce členy MAS samostatně