Vyberte stránku

MAS Brána do Českého ráje, z,s, vyhlašuje dne 15.11.2023 následující výzvy na předkládání projektových záměrů:

  • Výzva č. 3 IROP – HASIČI (podpora jednotek SDH kategorie PO II, III a V na výstavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic nebo na pořízení požární techniky) – vice ZDE
  • Výzva č. 4 IROP – KNIHOVNY (rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven) – více ZDE
  • Výzva č. 1 z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (= OP TAK) – pro malé a střední podniky (pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, které zvýší jejich technologickou úroveň – oblasti: a) robotizace, digitalizace, automatizace, b) Web, cloud, c) komunikační a identifikační infrastruktura) – více ZDE

Příjem projektových záměrů: 15.11.2023 (od 10:00) do 31.1.2024 (do 10:00) prostřednictvím datové schránky MAS: rip3mxm

konzultace: Ing. Dufek: difek@masbcr.cz, tel.: 776 280 028