Vyberte stránku

Výzva č. 6 – Investice do sociálních služeb

Výzva MAS Brána do Českého ráje, z.s. na opatření č. 4 Investice do sociálních služeb v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

datum vyhlášení/zahájení příjmu žádostí: 15.11. 2019 v 10:00

datum ukončení /konec příjmu žádostí: 30.12. 2019 ve 14:00

prodloužní termínu příjmu žádostí  do 31.3.2020 do 14.00

Dokumenty a vzory ke stažení

Výzva MAS Investice do sociálních služeb
Výzva MAS Investice do sociálních  služeb – prodloužení termínu příjmu žádostí
Výzva MAS Investice do sociálních služeb – navýšení alokace

Příloha č. 1 – Kritéria formmálního hodnocení a přijatelnosti
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení
Osnova studie proveditelnosti
Odkaz na výzvu ŘO IROP 62 – Sociální infrastuktura – integrované projekty CLLD (včetně aktuálních  Obecných pravidel pro žadatele, Specifických pravidel a příloh)
Obecná pravidla pro žadatele
Specifická pravidla pro žadatele
Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formální správnosti
Kontrolní list pro věcné hodnocení

Pozvánka na seminář pro uchazeče o dotaciZDE – termín: 20.11.2019 od 10:00, zasedací místnost MěÚ Nová Paka (Dukelské náměstí 39, první patro)

Prezentace ze semináře pro žadatele

Výsledky výzvy

Seznam přijatých projektů
Seznam projektů schválených s hodnocením