Vyberte stránku

STRATEGIE CLLD MAS 2021 – 2027

Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021 -2027

Návrh koncepční části Strategie MAS 2021 – 2027

Socioekonomická analýza území MAS

SWOT analýza

Metodické stanovisko MMR č. 12

Metodické stanovisko MMR č. 14

Strategie 21+ – prezentace Strategie na VH MAS

Strategie CLLD 2021 -2027  (doplněná)

 

STRATEGIE CLLD MAS 2014 – 2020

MAS Brána do Českého ráje je nositel a realizátor Strategie komunitně vedeného rozvoje pro období 2014 – 2020 (= SCLLD). Na realizaci této Strategie má schválené finance ve výši 91 493 630 Kč

Schválený dokument Strategie CLLD 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2020 byla schválena k realizaci ze strany řídících orgánu dne 21.6.2017

Programový  rámec IROP s Opatřeními
Tento rámec obsahuje 4 Opatření/fiche:
1. Bezpečná doprava
2. Investice do vzdělávání
3. Podpora hasičů
4. Investice do sociálních služeb

Programový rámec O PZ s Opatřeními
Tento rámec obsahuje 3 Opatření/fiche:
5. Sociální služby
6. Zaměstnanost
7. Prorodinná opatření

Programový rámec PRV s Opatřeními / fichemi
Tento rámec obsahuje  Opatření/fiche:     8. Podpora zemědělských podniků
9. Podpora potravinářských podniků
10. Podpora podnikání na venkově
11. Neproduktivní investice v lesích
12. Pozemkové úpravy
13. Spolupráce MAS

Finanční plán
Indikátory
Evaluační zpráva – mid term evaluace Strategie CLLD