Vyberte stránku

Výzva vzdělávání 2021 – 27

MAS Brána do Českého ráje jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027 vyhlašuje výzvu  k předkládání žádostío podporu z IROP s názvem:

„MAS Brána do Českého ráje – IROP – vzdělávání“

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů: 15.4.2024 v 10:00
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 30.9.2024 v 10:00

Alokace na výzvu: 8 000 000 Kč

Podporované aktivity:

  • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
  • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 48  IROP https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

Záměr ve formátu *.pdf společně s přílohami je nutné podat prostřednictvím datové schránky MAS Brána do Českého ráje, z.s.: rip3mxm
Do předmětu zprávy uveďte „Projektový záměr do 5. výzvy IROP – vzdělávání“.

05_výzva_IROP_VZDĚLÁVÁNÍ

05_vyzva_IROP_Priloha-c.-1 Kritéria administrativní kontroly

05_vyzva_IROP_Priloha-c.-2 Kritéria věcného hodnocení

05_vyzva_IROP_Priloha-c.-3 FORMULAR-ZAMERU

Interní postupy_MASBCR_2024

vzor_plna-moc-zadatele-vyzva-irop

___________________________________________________________________________________________________________________

VÝSLEDKY VÝZVY