Vyberte stránku

Výzvy MAS SCLLD – rámec IROP

MAS Brána do Českého ráje, z.s. zveřejňuje informace k jednotlivým výzvám k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána do Českého ráje 2014 -2020: harmonogram, avíza výzev, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace pro uchazeče a žadatele.

Každá výzva z programového rámce IROP včetně všech potřebných příloh a dokumentů je zveřejněna v samostatné záložce příslušné výzvy. Dále jsou v této záložce zveřejněny následně i výsledky této výzvy: zaevidované projekty, výsledky hodnocení projektů a seznam podpořených a nepodpořených projektů.

Programový rámec IROP obsahuje následující Opatření/fiche:

1. Bezpečná doprava
2. Investice do vzdělávání
3. Podpora hasičů
4. Investice do sociálních služeb

IROP_Harmonogram vyzev_MAS BCR_aktualizace20200318 

Interní postupy MAS pro strategický rámec IROP – platné od 5.10.2018

Předchozí verze interních postupů jsou zveřejněny u výzev.