Vyberte stránku

Výzvy MAS SCLLD – rámec OP ŽP

MAS Brána do Českého ráje, z.s. zveřejňuje informace k jednotlivým výzvám k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána do Českého ráje 2014 -2020: harmonogram, avíza výzev, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace pro uchazeče a žadatele.

Každá výzva z programového rámce OP ŽP včetně všech potřebných příloh a dokumentů je zveřejněna v samostatné záložce příslušné výzvy. Dále jsou v této záložce zveřejněny následně i výsledky této výzvy: zaevidované projekty, výsledky hodnocení projektů a seznam podpořených a nepodpořených projektů.

Programový rámec OP ŽP obsahuje následující Opatření/fiche:

14. Podpora ÚSES
15. Podpora protierozních opatření

16. Podpora sídelní zeleně

Programový rámec Operačního programu životní prostředí byl k realizaci  dodatečně schválen v roce 2018.