Vyberte stránku

VÝZVA Č. 8 – INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ

Výzva MAS Brána do Českého ráje, z.s. na opatření č. 2 Investice do vzdělávání v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

datum vyhlášení/zahájení příjmu žádostí: 25.10.2021 od 10:00

datum ukončení /konec příjmu žádostí: 30.11.2021 do 14:00

Dokumenty a vzory ke stažení

Výzva MAS Investice do vzdělávání

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti
Příloha č.2 – Kritéria věcného hodnocení
Osnova studie proveditelnosti

Odkaz na výzvu ŘO IROP 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD (včetně aktuálních  Obecných pravidel pro žadatele, Specifických pravidel a příloh)  ZDE

Výsledky výzvy

seznam přijatých projektů

seznam hodnocených projektů_8_IROP

seznam schválených projektů_8_IROP