Vyberte stránku

Výzva č. 5 – Podpora hasičů 2

Výzva MAS Brána do Českého ráje, z.s. na opatření č. 3 Podpora hasičů
v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

datum vyhlášení/zahájení příjmu žádostí: 22.2.2019 v 10:00

datum ukončení /konec příjmu žádostí: 30.4.2019 ve 14:00

Dokumenty a vzory ke stažení

Výzva MAS Podpora hasičů
Výzva MAS Podpora hasičů – změna – navýšení alokace

Příloha výzvy č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti
Příloha výzvy č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Osnova studie proveditelnosti – Technika pro integrovaný záchranný systém
Způsobilé výdaje pro hlavní aktivitu projektu
Informace k povinným přílohám

Obecná pravidla pro žadatele  ke stažení ZDE a  přílohy obecných pravidel ke stažení ZDEAktuální Specifická pravidla pro žadatele a příjemce  a přílohy specifických pravidel ke stažení ZDE

Výsledky výzvy

Seznam přijatých projektů
Zápis z hodnocení výběrovou komisí MAS
Seznam schválených projektů radou MAS