Vyberte stránku

Výzva Brána do Českého ráje – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření

datum vyhlášení/zahájení příjmu žádostí: 20.12.2018 v 9:00

datum ukončení /konec příjmu žádostí: 27.05.2019 ve 20:00

Dokumenty a vzory ke stažení

Výzva Realizace ÚSES a protierozní opatření

Pravidla prožadatele a příjemze z OPŽP

Kritéria pro hodnocení žádostí

Náklady obvyklých opatření MŽP

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů

Standardy_Výsadba stromů

Standardy_Péče o výsadby ovocných dřevin

Seznam druhů autochtonních dřevin

 

Výsledky výzvy

Žádný projekt v rámci výzvy nebyl zaevidován