Vyberte stránku

Výzva č. 7 – Investice do vzdělávání

Výzva MAS Brána do Českého ráje, z.s. na opatření č. 2 Investice do vzdělávání v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

datum vyhlášení/zahájení příjmu žádostí: 4.9.2020 od 10:00

datum ukončení /konec příjmu žádostí: 26.2.2021 do 14:00

Dokumenty a vzory ke stažení

Výzva MAS Investice do vzdělávání

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení
Osnova studie proveditelnosti

Odkaz na výzvu ŘO IROP 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD (včetně aktuálních  Obecných pravidel pro žadatele, Specifických pravidel a příloh)  ZDE

Časté dotazy a odpovědi

Kontrolní list pro formální hodnocení a přijatelnost

Kontrolni list pro věcné hodnocení

Výsledky výzvy

seznam přijatých projektů

seznam hodnocených projektů_7.výzva IROP

seznam schválených projektů – 7.výzva  IROP

Zápisy z jednání orgánů MAS jsou zveřejněny v záložce MAS / dokumenty