Vyberte stránku

Pro ZŠ a MŠ na území MAS

Podpora  z OP VVV pro základní školy a mateřské školy – ŠABLONY


Jde o podporu formou tzv. šablon pro MŠ a ŽŠ z OP VVV v rámci 1. vlny v plánovavím období 2014 – 2020

– v dubnu 2014 zvežejněno tzv. Avízo výzvy
– samotná výzva bude následovat
– projekty na 24 měsíců
– alokace 4 500 000 000 Kč
– každé školské zařízení (ZŠ, MŠ) může podat 1 projekt v max. výši: 200 000 Kč + 2 200 Kč na žáka/dítě školy
(v případě ZŚ a MŠ – jedno IČ  je to 400 000 Kč + 2 200/na žáka ZŠ + 2 200 na dítě MŠ)-
– žádost se podává elektronicky přes informační systém IS KP14+

MAS Brána do Českého ráje poskytne v případě zájmu všem školám a školkám v územíní působnosti MAS zdarma metodickou pomoc se žádostmi na  šablony. Tato metodická pomoc sahrnuje:

  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
  • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
  • konzultační činnost při realizaci projektu (např. při zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě)
  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
  • metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
  • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

KONTAKTY

kontakty na MAS:

e- mail: masbcr@seznam.cz
pracovníci: Alena Klacková: tel: 606 618 112, Petr Sádek: tel: 605 065 038

Kontaktní osoby OP VVV pro šablony:

pro Liberecký kraj:  Pavlová Naďa, tel.: 234 814 195
pro Královéhradecký kraj: Burketová Tereza, Ing, tel.: 234 814 231

Podporované aktivity v rámci šablon :
– personální podpora
– osobnostně profesní rozvoj pedagogů
– usnandňování přechodu dětí z MŚ do ZŠ
– čtenářské a matematické kluby
– doučování žáků
– setkávání s rodiči

Výzva na šablony (zveřejněna dne 24.6.2016)

odkaz na stránky MŠMT

Avizo výzvy na šablony ze dne 7.4.2016

Avizo výzvy na šablony ze dne20. 5.2016  (zahrnuje technickou změnu)

Přehled šablon

Pravidla pro žadatele (verze 0)

Prezentace  k IS KP14+

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy v systému IS KP14+ je stanoven na 31. 5. 2016. Žádosti bude možno podávat průběžně až do června 2017, ale díky způsobilosti mohou školy realizovat aktivity již od 1. 8. 2016. Bližší informace naleznete ZDE.

INFORMACE OHLEDNĚ KVALIFIKACE
chůva a školní asistent