Vyberte stránku

Aktivita spočívá v pokračování činnosti dětského klubu pro žáky 1. stupně základních škol. Klub byl zřízen v rámci projektu podpořeného z OPZ prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje v obodbí 9/2019 – 8/2022 (číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010470).

Dětský klub je poskytována v rámci školního roku od října do května v odpoledních hodinách cca od 13 do 17 hodin, dle potřeby rodičů. O děti se starají 2 pečující osoby na částečný úvazek na DPČ. Zároveň je nabízena možnost odvodu z mateřských a základních škol ul. Husitská a Brána (odchod 12.30-13.00). Náplní klubu jsou výtvarné, pohybové a vzdělávací aktivity v již vybavené klubovně či v areálu DDM Stonožka. Cílem aktivity je posílení rodinných vazeb – pomoci rodičům snadněji sladit rodinný a pracovní život. Zároveň zajistit dětem smysluplné trávení volného času po vyučování. Cílovou skupinou aktivity jsou rodiny s dětmi.