Vyberte stránku

Výzva č.9 PRV MAS Brána do Českého ráje

Souhlas s vyhlášením výzvy

Součástí jednotlivých fichí jsou jednotlivá preferenční kritéria pro danou fichi.

Podpora zemědělských podniků (fiche č. 8 – rok 2022)

Podpora potravinářských podniků (fiche č.9 – rok 2022)

Podpora podnikání na venkově (fiche č. 10 – rok 2022)

Podpora venkovských oblastí (fiche_17 – 2022) – veřejná prostranství, MŠ a ZŠ, kulturní a spolková zařízení

datum vyhlášení: 3.2.2022

datum příjmu žádostí na MAS : 28.2. 2022 – 14.3.2022
(elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře)

datum registrace na RO SZIF: 25.5.2022

Pravidla pro žadatele

Pravidla pro operaci 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje  – platné pro rok 2022

Postupy MAS pro projekty PRV

Interní postup MAS pro výběr projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti výběru projektů

Pravidla pro zadávání veřejných zakázel – příručka   více na www SZIF – ZDE

Pravidla pro publicitu – příručka více na www SZIF – ZDE

Formulář žádosti o dotaci si musí každý žadatel vygenerovat ze svého účtu na Portálu farmáře.
Návod k vygenerování formuláře žádosti o dotaci a předání na MAS  ZDE

Záložka:  Nová podání / hnědé dlaždice – Žádosti o dotaci přes MAS / vybrat:
přes MAS č. 15/000/00000/452/000173  MAS Brána do Českého ráje z.s. výzva č. 9   (vybrat příslušnou fichi, vyplnit název projektu a generovat žádost)

Kdo nemá přístup na Portál farmáře, musí si o přístup zažádat na regionálních odborech SZIF (Jičín, Semily, Trutnov)

Žádost o přístupy na portál farmáře ZDE
Vyplněnou a podepsanou žádost o přístupy  zašlete elektronicky –  pro pracoviště Jičín (pavel.kuchar@szif.cz), pro pracoviště Semily (vlastimil.kraus@szif.cz).

Návod lze najít na stránkách MZe  ZDE

V případě nejasností ohledně získání přístupů a stažení formuláře se neváhejte obrátit na pracovníky MAS.

Seznam  příloh

Povinné přílohy dle Pravidel a nepovinné přílohy stanovené MAS – mají vliv na preferenčné kritéria

Vzory příloh

Prohlášení o výši příjmů (pro fichi 8 – PK č.2)

Plan prodeje (pro fichi 9 – PK č. 2)

Seznam obcí a částí obcí s počty obyvatel (pro PK velikost obce)

Seznam žadatelů programového rámce PRV (pro PK zvýhodňující prvožadatele)

 

Pro zájemce o dotace pořádá MAS seminář – 16.2.2022 od 14:00 v zasedací místnosti MěÚ Lomnice nad Popelkou
Pozvánka na seminář s programem

VÝSLEDKY VÝZVY

Seznam projektů přijatých na MAS v rámci výzvy č. 9

Sestupný seznam projektů dle fichí_hodnocení VK MAS

Seznam schválených projektů k financování  – schválení radou MAS

Seznam neschválených projektů k finacování  – neschválení radou MAS

Seznam podpořených projektů_nové schválení

Seznam nepodpořených projektů_nové schválení

Zápisy z jednání rady MAS a výběrové komise MAS jsou v záložce MAS/ dokumenty.