Vyberte stránku

Výzva MAS  č. 3 PRV

Text výzvy č. 3

Schválení výzvy MAS

Fiche č.9 Podpora potravinářských podniků
Preferenční kriteria pro fichi 9

Fiche č.10 Podpora podnikání na venkově  
Preferenční kritéria pro fichi 10

Fiche č.11 Podpora společenských funkcí lesů
Preferenční kritéria pro fichi 11

Fiche č.12 Pozemkové úpravy   
Preferenční kritéria pro fichi 12

 

Pravidla pro žadatele (Pravidla pro operaci 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Pravidla pro MAS (Pravidla pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER)

Interní předpis MAS (Postupy MAS pro projekty PRV, transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmu)

Formulář žádosti si musí každý žadatel vygenerovat ze svého účtu na Portálu farmáře.
Návod ke stažení zde.
Záložka:  Nová podání / Žádosti o dotaci přes MAS / vybrat: přes MAS č. 15/000/00000/452/000173  MAS Brána do Českého ráje z.s. výzva č. 3   (nutno vybrat příslušnou fichi, vyplnit název projektu a generovat žádost)

Kdo nemá přístup na Portál farmáře, musí si o přístup zažádat na regionálních odborech SZIF (Jičín, Semily) Registrace na portálu farmáře zde.

Seznam povinných příloh k žádosti o dotaci

Nepovinné přílohy jsou uvedeny ve Výzvě (mají vliv na bodové hodnocení projektů).

Plán prodeje (formulář pro fichi 9, preferenční kritérium č. 2)

Počet obyvatel v obcích a osadách MAS (pro preferenční kriterium č. 4 fiche č. 10)

Formuláře žádosti o dotaci, formuláře pro hlášení změn, formuláře pro žádost o platbu jsou ve formátu pdf a je potřeba si stahnout proéhlížeč Adobe Reader.
Další informace ohledně formulářů jsou na stránkách SZIF- zde.

Pozvánka na seminář pro žadatele (dne 23.4.2018 od 15:00, ¨zasedací místnost MěÚ v Lomnici nad Popelkou)

Formuláře pro povinné přílohy MAS

Soulad se SCLLD MAS Brána do Českého ráje

Čestné prohlášení ke stavebním pracím

 

Další informace

Pravidla pro publicitu

Pravidla pro veřejné zakázky

 

Prezentace MAS ze semináře pro žadatele

Společné podmínky
Jednotlivé fiche
Portál farmáře