Vyberte stránku

Výzva MAS  č. 2 PRV

Výzva č. 1 byla stažena

Text Výzvy č.2

Schválení výzvy SZIF

Fiche č. 8 Podpora zemědělských podniků

Preferenční kritéria pro fichi č. 8

Pravidla pro žadatele (Pravidla pro operaci 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Pravidla pro MAS (Pravidla pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER)

Interní předpis MAS (Postupy MAS pro projekty PRV, transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmu)

Formulář žádosti si musí každý žadatel vygenerovat ze svého účtu na Portálu farmáře.
Návod ke stažení zde.
Záložka:  Nová podání / Žádosti o dotaci přes MAS / vybrat: přes MAS č. 15/000/00000/452/000173  MAS Brána do Českého ráje z.s. výzva č. 2   (nutno vybrat fichi č. 8, vyplnit název projektu a generovat žádost)

Kdo nemá přístup na Portál farmáře, musí si o přístup zažádat na regionálních odborech SZIF. Registrace na portálu farmáře zde.

Seznam povinných příloh

Nepovinné přílohy jsou uvedeny ve Výzvě (mají vliv na bodové hodnocení projektů).

Pozvánka na seminář pro žadatele (dne 13.7.2017 od 15:00, ¨zasedací místnost ZEOS LOMNICE a.s.)

 

Formuláře pro povinné přílohy MAS

Soulad se SCLLD MAS Brána do Českého ráje

Čestné prohlášení ke stavebním pracím

 

Další informace

Pravidla pro publicitu

Pravidla pro veřejné zakázky

 

Prezentace MAS ze semináře 13.7.2017 zde

Fota ze semináře pro žadatele