Vyberte stránku

Aktivity v projektu MAP III

 

Připravujeme:

podzim 2023 – polytechnický den pro ZŠ (ve spolupráci se SVČ Sluníčko Lomnice n. P.)

11.-12. květen 2023 – výjezdní setkání Klubu ředitelů

27. březen 2023 – 3. setkání pracovních skupin MAP Semilsko III

15. března 2023 – polytechnický den pro ZŠ (ve spolupráci se SVČ Sluníčko Lomnice n. P.)

 

Proběhlo:

16.02.2023 – Literární beseda s Michaelou Fišarovou (knihovna Semily)

16.02.2023 – Čítárna – příběh knihy Obraz Doriana Graye (knihovna Semily)

13.02.2023 – Jaké je to být nevidomý s Markétou Vítkovou (knihovna Semily)

16.01.2023 – Děti v digitálním světě – hra Městečko Kybernetov (knihovna Semily)

07.11.2022 – 2. setkání pracovních skupin MAP Semilsko III

03.10.2022 – 1. setkání pracovních skupin MAP Semilsko III

18.05.2022 – 1. jednání Řídícího výboru MAP Semilsko III

 

Zprávy o průběhu projektu:

MAP Semilsko III pokračuje v podporování škol

Další projektové období v rámci Místního akčního plánu ve vzdělávání na území ORP Semily (MAP Semilsko III) podpoří mateřské a základní školy v letech 2022–2023. Budeme pokračovat v aktivitách spolupráce, například se semilskou knihovnou při podpoře čtenářské gramotnosti či se SVČ Sluníčko Lomnice n. P. při polytechnické výchově. V činnosti pokračuje také Řídící výbor, pracovní skupiny a Klub ředitelů. Pravidelně probíhá aktualizace investičních priorit, aby školy mohly žádat o finanční prostředky v nejrůznějších projektech.

Členové pracovních skupin již aktualizovali SWOT 3 analýzu a plánují aktivity v rámci území na podporu spolupráce. Za finanční podpory MAP Semilsko III jim byly nakoupeny didaktické pomůcky, které nyní využívají při výuce, a pro své kolegy na jaře 2023 připraví metodické listy, které budou přístupné na sdíleném cloudovém úložišti MAP. Při listopadovém setkání nás kolegyně ze základní a mateřské školy ve Slané seznámily s formativním hodnocením svých žáků (viz foto).

O dění v MAP Semilsko III informujeme na svých facebookových stránkách či webu MAS Brána do Českého ráje.

Petr Sádek

Manažer projektu MAP Semilsko III

5. 12. 2022