Vyberte stránku

Výzva kultura – památky 2021 – 27

MAS Brána do Českého ráje jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027 vyhlašuje výzvu  k předkládání žádostío podporu z IROP s názvem:

„MAS Brána do Českého ráje – IROP – kultura – knihovny“

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů: 15.4.2024 v 10:00
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 17.5.2024 v 10:00

Alokace na výzvu: 1 000 000 Kč

Podporované aktivity:

  • Revitalizce kulturních památek
  • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 70  IROP https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/70vyzvairop                                 

Záměr ve formátu *.pdf společně s přílohami je nutné podat prostřednictvím datové schránky MAS Brána do Českého ráje, z.s.: rip3mxm
Do předmětu zprávy uveďte „Projektový záměr do 5. výzvy IROP – vzdělávání“

06_výzva_IROP_PAMÁTKY

06_vyzva_IROP_Priloha-c.-1 Kritéria administrativní kontroly

06_vyzva_IROP_Priloha-c.-2 Kritéria věcného hodnocení

06_vyzva_IROP_Priloha-c.-3 FORMULAR-ZAMERU

06_Interní postupy_MASBCR

vzor_plna-moc-zadatele-vyzva-irop

___________________________________________________________________________________________________________________

VÝSLEDKY VÝZVY