Vyberte stránku

Realizované akce MAP II Semilsko:

22. 3. 2022: Aktualizovaný RVP a ŠVP a nová informatika pro 1. stupeň ZŠ

workshop pro vedení škol, ICT koordinátory, ŠVP koordinátory, pedagogy 1. stupně, vyučující informatiky na 1. stupni

11. 4. 2022: Závěrečné setkání pracovních skupin

pro všechny členy pracovních skupin

21.-23. 4. 2022: Klub ředitelů

setkání ředitelů škol MAP Semilsko II

27. 4. 2022: Závěrečné setkání Řídícího výboru MAP Semilsko II

uzavření projektu MAP Semilsko II a představení projektu MAP III

29. 9. a 13. 10. 2021: Den polytechniky pro školáky

dílničky zaměřené na polytechniku pro ZŠ Slaná, ZŠ Košťálov, ZŠ Libštát, ZŠ Lomnice n. P.

29. 9. 2021: Den polytechniky pro veřejnost (od 14:30 do 16:00 v prostorách SVČ Sluníčko Lomnice n. P.)

      dílničky zaměřené na elektrotechniku, robotiku, pokusy atd. pro celé rodiny

7.-9. 10. 2021: Klub ředitelů

setkání ředitelů školských zařízení ORP Semily – sdílení zkušeností pod vedením lektorky Mgr. Mariky Kropíkové

10.06.2021: Tisková konference a slavnostní křest regionální učebnice Můj domov

12. 1. 2021: Vytištěná regionální učebnice Můj domov dorazila z tiskárny! Symbolicky jsme ji pokřtili v kanceláři MAP. Určitě se máte na co těšit! Děkujeme autorům a všem spolupracovníkům, kteří se na tvorbě regionální učebnice podíleli.

 

20.05.2021: Jak vést rodičovské schůzky bez dominance známek

Webinář s Dr. Lidmilou Pekařovou pro pedagogy ZŠ

28.04.2021: webinář Návrat (nejen) druhého stupně do školy

Webinář s Mgr. Marikou Kropíkovou pro pedagogy ZŠ

25.02.2021: webinář Dopady distančního vzdělávání na žáka, školní třídu a problémy žáků při návratu do prezenčního vzdělávání

Webinář s Mgr. Marikou Kropíkovou pro pedagogy ZŠ

15.02.2021: webinář Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Webinář s Mgr. Marikou Kropíkovou v rámci Klubu ředitelů

04.02.2021: webinář Budeme mít školáka!

Webinář s Dr. Lidmilou Pekařovou byl určen pro pedagogy a rodiče z území MAP II Semilsko.

09.11.2020: Efektivní vedení týmů a učitelů v současném stavu školství – specifika doby a okolností

Webinář pro Klub ředitelů s Mgr. M. Hubatkou

Akce realizované v rámci MAP II Semilsko v období 1.5.2018 – 30.9. 2020 (před spuštěním nových webových stránek MASBCR)

24.09.2020: Jak přežít rok 2020/2021 – novinky ve školském zákoně

Webinář pro Klub ředitelů

07.05.2020: Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2019/2020 – nová vyhláška v praxi

Webinář pro vedení škol (Klub ředitelů)

03.04.2020: Chod školy v nouzovém režimu

Webinář pro vedení škol (Klub ředitelů)

Akce na podporu čtenářské gramotnosti

18. a 25.10.2019 – Dílny čtení pro I. st.

03.10.2019 – Pohádky z parkoviště

16., 17., 23.10.2019 – Obejmi mě prosím

27.11.2019 – Beseda se spisovatelem R. Malým pro I. st., poté pro II. st.

12., 13., 16.12.2019 – Pohádka s vůní cukroví

11., 12.12.2019 – Světové Vánoce

12.02.2020 – Dílna čtení – Nesuď knihu podle obalu

13.02.2020 – Biblioterapie – četba k uzdravení

20.02.2020 – Poezie – Poetická posilovna

04., 06.03.2020 – Poezie – Hravé rýmovačky pro žáčky

16.09.2020 – Čtenářské okénko

21., 23.09.2020 – Slavnost Slabikáře

24.02.2020: Čaj o páté s Duncanem Greenwoodem

Sdílení zkušeností, nápadů, postřehů, aktivity při hodinách AJ s D. Greenwoodem

31.01.2020: Den pedagogických inspirací

1. seminář: Jak nevyhořet v pedagogické profesi

2. seminář: Vedení žáků k sebeovládání a odpovědnosti za vlastní chování nejen v situacích porušování pravidel

25.11.2019: Reforma financování školství pro MŠ, poté pro ZŠ

Novela zákona, reforma financování, výpočty, příklady

14.-15.11.2019: Klub ředitelů: ředitelský trojboj

Mezilidské vztahy na pracovišti, řízení, krizový management

18.09.2019: Kázeň ve škole a školním prostředí

Zaměřeno na kázeň a její vliv na možnost úspěšného vzdělávání

01.10.2019: Formativní hodnocení žáků

Pro pedagogy ZŠ – hodnocení a metody vedoucí ke zlepšování výsledků vzdělávání

19.09.2019: Na kávičku do knihovny

Podpora čtenářské gramotnosti na školách

11.09.2019: Dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání pro každého žáka/dítě ve školách v území

Seminář pro členy ŘV MAP Semilsko II

10. a 11.09.2019: Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

Určeno asistentům pedagoga

04., 05., 11., 12.09.2019: Výměna zkušeností pro rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání

Workshop pro pedagogy, sdílení zkušeností, využívání podpůrných pomůcek

27.04.2019: Na tábory s nápady, minikurz her a zážitkové pedagogiky

Zaměřeno na zážitkovou pedagogiku, ochutnávka nejrůznější her

26.04.2019: Agrese a agresivita aneb jak zvládnout agresi u dětí ve školním prostředí

Seminář pro pedagogy ZŠ – rozbor konkrétních modelových situací

25.04.2019: Historiáda

Soutěž dějepisných týmů, odborná exkurze

10, 17., 24.04. a 22.05.2019: Seminář pro rodiče s výukovými obtížemi

Zaměřeno na rodiče žáků se SVP

27.03.2019: Největší semilský rodák Dr. Fr. L. Rieger

Přednáška spojená s výstavou – realizováno v rámci Klubu učitelů dějepisu a vlastivědy

21.-23.03.2019: Terénní výuka vlastivědy a dějepisu v praxi

Nové trendy v zážitkové pedagogice a nové pojetí školních exkurzí

13.03.2019: Classroom Presentation Tool: seznamte se

Seznámení s interaktivním materiálem pro AJ

26.02.2019: Výstava učebnic a učebních pomůcek

Výstava několika firem, které nabízí zajímavé učebnice a pomůcky školám

01.02.2019: Barvičky a hedvábí

V rámci Dne pedagogických inspirací pro pedagogy ZŠ

01.02.2019: Podpůrná opatření na ZŠ

V rámci Dne pedagogických inspirací pro pedagogy ZŠ

24.-25.01.2019: Vědecký jarmark

Jarmark je zaměřen na popularizaci vědy a techniky

10.10.2018: Plíživá kontrarevoluce v Semilech 1968

Přednáška spojená s návštěvou výstavy – realizováno Klubem učitelů dějepisu a vlastivědy

27.2.2018: Vítězný únor 1948 na Semilsku

Přednáška spojená s návštěvou výstavy – realizováno Klubem učitelů dějepisu a vlastivědy