Vyberte stránku

Aktualizace výzvy na Podporu hasičů

Výzva na Opatření /fichy č. 3 Podpora hasičů byla dne 22.11.2017 aktualizována. Změna se týká  Přílohy č. 2 Kritéria MAS pro věcné hodnocení. Aktualitované znění výzvy a Přílohy č. 2 je uvedeno v záložce Výzvy MAS SCLLD – rámec IROP/ výzva č.2 Podpora...

Prodloužení výzvy MAS na Sociální služby.

Výzva MAS na Opatření /fichi č. 5 Sociální služby z programového rámce OP Z v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je prodloužena do 9.11.2017 do 12:00 hodin. Do tohoto termínu mohou žadatelé o podporu podávat své žádosti prostřednitvím...

Vyhlášena výzva MAS na příjem žádostí o dotaci na sociální služby

Dne 21.9.2017 vyhlašuje MAS Brána do Českého ráje, z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  výzvu pro žadatele z Operačního programu zaměstnanost, která se týká opatření/ fiche č. 5 Sociální služby. Výzva a další dokumenty k výzvě...