Vyberte stránku

Výzva na Opatření /fichy č. 3 Podpora hasičů byla dne 22.11.2017 aktualizována. Změna se týká  Přílohy č. 2 Kritéria MAS pro věcné hodnocení.

Aktualitované znění výzvy a Přílohy č. 2 je uvedeno v záložce Výzvy MAS SCLLD – rámec IROP/ výzva č.2 Podpora hasičů – zde