Vyberte stránku

Výzva MAS na Opatření /fichi č. 5 Sociální služby z programového rámce OP Z v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je prodloužena do 9.11.2017 do 12:00 hodin.

Do tohoto termínu mohou žadatelé o podporu podávat své žádosti prostřednitvím elektronického systému MS 2014+.

Výzva a potřebné dokumenty jsou zde.