Vyberte stránku

Dne 6.11.2017 vyhlašuje MAS Brána do Českého ráje, z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  1. a 2.výzvu pro žadatele z Integrovaného regionálního operačního programu (= IROP):

„MAS Brána do Českého ráje – IROP – Bezpečná doprava“

„MAS Brána do Českého ráje – IROP – Podpora hasičů“

Veškeré příslušné dokumenty a návod na vyplnění v prostředí MS 2014 + najdete v příslušné záložce Výzvy MAS IROP.