Vyberte stránku

Archiv článků 2016

 

Semináře k soutěži Vesnice roku

I v letošním roce se vyhlašovatelé soutěže rozhodli pro uspořádání motivačního semináře pro potenciální účastníky soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Semináře se letos uskuteční pod záštitou Karlovarského, Pardubického a Zlínského kraje. Seminář...

číst více

Křest regionální učebnice vlastivědy

V neděli 18. 1. 2015 od 14:00 hodin proběhl v sále spořitelny v Sobotce v rámci Šrámkovského matiné (138 let od narození F. Šámka)  slavnostní křest regionální učebnice „Vlastivěda Sobotecka a okolí“.  Kniha byla vydaná v rámci...

číst více

Pozvánka na valnou hromadu MAS

Zveme všechny členy na valnou hromadu MAS Brána do Českého ráje, která se koná v Libuni dne 27.1.2015 (v libuňské sokolovně od 17:00 hodin). Účast všech členů je velmi žádoucí, neboť se na této valné hromadě budou schvalovat nové dokumenty MAS, které umožní následně...

číst více

Programy vyhlášené MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy k podávání žádosti o dotace z následujících programů: Program rozvoje bydlení v roce 2015  (příjem končí 16.2.2015) Podpora obnovy a rozvoje venkova (příjem končí 16.2.2015) Podpora pro odstraňování bariér v budovách...

číst více

22. výzva pro dotace z Programu rozvoje venkova

MZe vyhlásilo 22. kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova a to na podopatření: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků (k dispozici alokace 700 mil. Kč) I.1.2.1. Lesnická technika (alokace 100 mil. Kč) I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a...

číst více