Vyberte stránku

Vyhlášen program pro obce Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo Program obnovy a rozvoje venkova pro rok 2016 (=POV). Je určen pro obce do 3000 obyvatel (DT 2 – 5), svazky obcí (DT 2 – 4) a obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhou v krajském...

Pozvánka na projednání Akčního programu Strategie MAS

Vážení, připravili jsme návrh Akčního plánu – možných fichí (=dotačních titulů), na které by bylo možno čerpat finance prostřednictvím MAS. Možnosti jednotlivých OP byly předneseny na VH MAS dne 12.10.2015 a zveřejněny na stránkách MAS. Nyní jsou připravena 4 jednání...

Národní konference venkov 2015

Ministerstvo zemědělství, Celostátní síť pro venkov, Zlínský kraj a Spolek pro obnovu venkova České republiky Vás zvou na Národní konferenci VENKOV, konanou pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Národní...

MAS bude žádat o dotaci na tvorbu MAP

MAS Brána do Českého ráje hodlá předložit žádost o podporu projektu na vytvoření Místního akčního plánu vzdělávání (=MAP) pro děti do 15 let věku za území ORP Semily. Projekt bude podán v rámci vyhlášené výzvy MŠMT číslo 02_15_005 z OP Výzkum, vývoj, vzdělání. První...

Zveřejněny prezentace k operačním programům

V záložce Komunitně vedený místní rozvoj jsou zveřejněny prezentace k jednotlivým OP s ukázkami možných projektů. V současné době MAS dopracovává svou Strategii komunitně vedeného rozvoje o programové rámce – implementační část )...

Pozvánka na valnou hromadu MAS

Dne 26.10.2015 se bude konat od 17:30 v sokolovně v Libuni jednání Valné hromady MAS Brána do Českého ráje, z.s. Pozvánka s programem VH Vzhledem k tomu, že na programu je schválení upravených Stanov MAS, můžete si zde stáhnout návrh: Stanovy s vyznačením změn...