Vyberte stránku

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy k podávání žádosti o dotace z následujících programů:

Program rozvoje bydlení v roce 2015  (příjem končí 16.2.2015)

Podpora obnovy a rozvoje venkova (příjem končí 16.2.2015)

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2015 (příjem končí 16.2.2015)

Stručné informace k jednotlivým dotačním titulům, odkazy na www stránky MMR  jsou k dispozici zde