Vyberte stránku

V přiloze v tabulce je přehled předběžných termínů výzev do jednotlivých operačních programů v roce 2015.

Jedná se o operační programy:

OP PIC – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OPZ – Operační program Zaměstnanost

OPD – Operační program Doprava

OPŽP – Operační program Životní prostředí

IROP – Integrovaný regionální operační program

V přehledové tabulce jsou uvedeny u jednotlivých OP – specifické cíle, podporované aktivity, příjemci, druh výzvy a předpokládaný datum vyhlášení výzvy.

Předbežný harmonogram je k dispozici zde.