Vyberte stránku

MZe vyhlásilo 22. kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova a to na podopatření:
I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků (k dispozici alokace 700 mil. Kč)
I.1.2.1. Lesnická technika (alokace 100 mil. Kč)
I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (200 mil. Kč)

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 26. 1. 8:00 hodin – 9. 2.2015 15:00 hodin a to
pouze prostřednictvím Portálu Farmáře (žádost je potřeba si stáhnout ze svého účtu  portálu farmáře a pak také přez portál farmáře elektronicky odeslat na SZIF).

Jde o tzv. „rychlé projekty“ (realizace,vyúčtování a podání žádosti o proplacení musí být nejpozději do 30.6.2015) – jde žádat o stroje a jednodušší technologie do ŽV nebo RV – bez stavebního povolení/ohlášení či jiného opatření stavebního úřadu.  Podmínkou je min. 200 tis přijatelných výdajů, max. 15 mil. Kč/ projekt, žadatel má min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby (vyjímka mladý začínající)

V příloze přikládám výzvu a platná Pravidla (zde jsou i bodovací kritéria a limity pro jednotlivé stroje).
Více na stránkách:
https://www.szif.cz/irj/portal/szif/program-rozvoje-venkova

Text výzvy k dispozici zde

Platná Pravidla k dispozici zde