Vyberte stránku

Vážení členové/ partneři MAS

Vzhledem k současné situaci a vyhlášení nouzového stavu, nelze svolat řádnou valnou hromadu. Proto Vám předkládáme touto formou návrh změn Stanov, které je potřeba   upravit a doplnit na základě připomínek MMR, které obdržela MAS k žádosti o standardizaci MAS na programové období 2021 – 2027. Kladné hodnocení MAS je nutným předpokladem pro další kroky, aby MAS mohla získat alokaci pro projekty na realizaci komunitně vedeného místního rozvoje.

Předkložený návrh změn můžete připomínkovat do 29.10.2020 do 12:00 hodin. Případné připomínky zašlete e – mailem na adresu: klackova@masbcr.cz

Pokud nebudou žádné připomínky, budete následně vyzváni k elektronickému hlasování prostřednictvím e- mailu o předloženém návrhu změn Stanov.

Návrh změn Stanov MAS – 22.říjen 2020