Vyberte stránku
Jako každý rok hodlá MAS Brána do Českého ráje, z.s. podpořit společenské akce v regionu působnosti naší MAS.
Výzva MAS 2022
Podepsanou Žádost stačí zaslat elektronicky na MAS – kancelar@masbcr.cz v termínu do 20.5.2022
Jeden subjekt může podat pouze jednu žádost na jednu akci.