Vyberte stránku

MZe ČR vyhlásilo 1. výzvu pro příjem projektů na investice z nového Programu rozvoje venkova. Dotace jsou určeny na investice do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Dotace půjdou také na inovativní technologie v potravinářství nebo na budování lesních cest

Příjem proběhne elektronickou cestou (elektronický formulář stažený přes Portál farmáře) , a to v termínu od 29. září 2015 od 8 hodin do 12. října 2015 do 13 hodin.

 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

operace

alokace

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

3,28 mld. Kč

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

973 mil. Kč

4.3.2 Lesnická infrastruktura

345 mil. Kč

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

190 mil. Kč

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

603 mil. Kč

Zde je možné si stáhnout nová Pravidla pro jednotlivé operace:

Hlavní změny podmínek pro první kolo

Obecná pravidla pro 1. kolo 2015

Pravidla pro investice do zemědělství 4.1.1.

Pravidla pro zpracovatele 4.2.1.

Pravidla lesnická infrastruktura 4.3.2.

Pravidla technika lesy 8.6.1.

Pravidla vývoj nových produktů 16.2.2.