Vyberte stránku

MAS Brána do Českého ráje, z.s. dvě výzvy k předkládání žádosti o podporu z nové alokace IROP na programové období 2021-2027:

Výzva č. 1 IROP- DOPRAVA (Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu a cyklistickou dopravu) – vice ZDE

Výzva č. 2 IROP – CESTOVNÍ RUCH (Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu) – více ZDE

Projektové záměry je nutné podat prostřednictvím datové schránky: rip3mxm v termínu od 20.9.2023 od 10:00 – do 31.10.2023 do 10:00 (vzor formuláře projektového záměru je přílohou č. 3 příslušné výzvy a je ke stažení na www).

konzultace: Ing. Vítězslav Dufek: e- mail: dufek@masbcr.cz,  tel.: 776 280 028