Vyberte stránku

Dne 30.3.2020  vyhlašuje  MAS Brána do Českého ráje, z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje výzvu pro žadatele  č. 7  z PRV na opatření „Podpora venkovských oblastí“

Podporovány budou projekty zaměřené na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblatech v územní působnosti MAS Brána do Českého ráje, z.s., a to oblasti:

a) Veřejná prostranství v obcích (náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce).

b) Mateřské a základní školy (investice do MŠ a ZŠ nenavyšujících kapacitu zařízení)

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven).

Oprávnění žadatelé (dle oblastí):

a) obec, svazek obcí

b) obec, svazek obcí, příspěvková organizace zřízení obcí nebo svazkem obcí, školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu

f) obec, svazek obcí, příspěvková organizace zřízení obcí nebo svazkem obcí, nestatní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby

Více k výzvě ZDE

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem.

Konzultace poskytují:
Ing. Alena Klacková, tel. 606 618 112, e- mail: klackova@masbcr.cz
Ing. Vítězslav Dufek, tel: 776 280 028, e-mail: dufek@masbcr.cz
Ing. Lucie Gernatová, tel.: 728 874 903, e-mail: gernatova@masbcr.cz