Vyberte stránku

Dne 17.9.2018  vyhlašuje  MAS Brána do Českého ráje, z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje výzvu pro žadatele  z Operačního programu zaměstnanost (= OP Z) na podporu zaměstnanosti

„Výzva MAS BCR  – OP Z 3 – Prorodinná opatření“

Opatření by mělo přispět ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny, umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu.
Podporované aktivity:
– Zařízení péče o děti zajišťující péči v době mimo školní vyučování (ranní a odpolední pobyty)
– Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
– Příměstské tábory
– Společná doprava dětí do /ze školy, dětské skupiny nebo příměstského tábora
– Dětské skupiny
– Vzdělávání pečujících osob
 

Veškeré příslušné dokumenty a návod na vyplnění v prostředí MS 2014 + najdete v příslušné záložce Výzvy MAS OP Z.

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytuje:
Ing. Lucie Gernatová, tel: 728 874 903, e-mail: gernatova@masbcr.cz

K problematice opatření bude uspořádán seminář dne 16.10.2018 v jednací místnosti MAS v budově obecního úřadu v Libuni od 15:00

Pozvánka s programem semináře