Vyberte stránku

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo Program obnovy a rozvoje venkova pro rok 2016 (=POV). Je určen pro obce do 3000 obyvatel (DT 2 – 5), svazky obcí (DT 2 – 4) a obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015nebo se umístila na 1.-3. místě v celostátním kole této soutěže (DT 1).
Program na rok 2016 obsahuje 5 dotačních titulů:

DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 –Podpora obnovy místních komunikací

Žádost o dotaci je možno podat v termínu 3.11.2015 – 15.1.2016

Výzva, Zásady podprogramů a upřesňující podmínky jsou na www stránkách:

http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2016